مطبوعات امروزه در سطح ملی و بین المللی تلاش می‌کنند اخبار روز را پوشش دهند تا ضریب آگاهی جوامع را نسبت به اتفاقات روزمره زندگی بالا ببرند و ما اهمیت قابل توجه کار آنها را به خوبی درک می‌کنیم، با این وجود باور داریم که کسی نمی تواند بدون تأمل در تاریخ و بنیاد جهانی که احاطه‌مان کرده است، اتفاقات حال را بررسی کند، هر چند چنین توجهی نباید به گونه ای باشد که موجب خدشه دار شدن  اعتبار قضاوتهایمان در مورد مهم ترین مسائل روز باشد.

 با امید مشارکت و همفکری آتی مخاطبین در بهبود چارچوب کاری‌مان، نشریه‌ای تأسیس کرده‌ایم که قرار است به‌روز و منتقدانه باشد: پروژه‌ای که می‌کوشد راه‌هایی بجوید تا ازنگاه‌ها و قضاوت‌های مستقل مخاطبین حمایت کند. به پشتوانه این انگیزه ما انتشار ۳ متن در هفته را پیشنهاد می‌کنیم، این متن‌ها که در سه بخش اصلی «حقوق و جامعه»، «فرهنگ و هنر»، «سیاست و اقتصاد» ارائه می‌شوند هر یکشنبه انتشار خواهند یافت تا مسائل جاری مربوط به هر موضوع و البته خاستگاه‌شان را پوشش دهند. از آنجا که دغدغه دسترسی آزاد و همه‌جانبه به اطلاعات داریم تصمیم گرفته‌آیم که در حد امکان در زبانهای مختلفی به انتشار مطالبمان بپردازیم. بااین هدف هر متن در زبانی که نویسنده ترجیح می دهد انتشار خواهد یافت هر چند خلاصه ای از آن به زبان انگلیسی نیز همراه خواهد شد. نقد فرهنگی بدین وسیله امیدوار است که بتواند گاهنامه‌ای باشد که به غنی سازی بحث های روز کمک نماید. ما می خواهیم که کارمان نشریه ای برای قرن ۲۱ باشد، نشریه ای برای همه.

اعضا نقد فرهنگی